Sonntag, 17. Juni 2007
将军令


wir waren karaoke singen - we were singing karaoke!

... comment